Uutiskuva

3. tammikuuta 2019|15:12

FOK:n verkkokoulutukset hoitohenkilökunnalle

FOK:n verkkokoulutustarjonta hoitohenkilöstölle laajeni vuoden vaiheessa uuden verkko-oppimisalustan käyttöönoton myötä.

Jaa

Otimme vuoden alusta käyttöön täysin uusitun verkko-oppimisalustan. Pääset nyt suorittamaan koulutusta heti ilmoittautumisen jälkeen ja koulutus on käytössäsi 6 viikkoa. Oppimisympäristö on entistä oivalluttavampi ja oppimispolkusi on selkeä ja vaivaton.

Tammikuussa käynnistyvät verkkokoulutuksemme:

Lääkelupavalmennus

Laskuhelppi - i.v.-lääkintä ja nestehoito

Lääkehoito päivystyksessä

Geriatrisen lääkehoidon perusteet lähi- ja sairaanhoitajille

Turvallinen lääkehoito käytäntöön

Rokotusosaamista rokottajalle (käynnistyy helmikuussa 2019)

Lääkehoidon seuranta (käynnistyy toukokuussa 2019)

Jaa