Uutiskuva

28. maaliskuuta 2019|08:52

Taloudellista tukea FOK:lta LHA-osaamisen kartuttamiseen

Lääkehoidon arviointiosaaminen (LHA) on jatkossa jokaisen valmistuvan farmaseutin ja proviisorin perusosaamista. FOK tarjoaa työelämässä oleville farmasian ammattilaisille joustavan tavan päivittää oman osaamisensa samalle tasolle valmistuvien farmaseuttien ja proviisorien kanssa.

Jaa

FOK antaa 40 % alennuksen LHA-kokonaisuuteen kuuluvien verkkokoulutusten hinnasta, mikäli opiskelija suorittaa LHA-opintoja. Alennuksen saa LHA40-alennuskoodilla koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Alennukset ovat voimassa ilmoittautumisissa, jotka on tehty 27.3.2019 tai sen jälkeen. Alennus on voimassa vuoden 2019 loppuun asti.

”FOK on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ensisijaisena tavoitteena on tarjota osaamisen kehittämispalveluita työelämässä oleville lääkealan ammattilaisille. FOK:n hallitus päätti maaliskuussa, että tuemme LHA-opintoja antamalla opiskelijalle kokonaisuuden verkkokoulutuksista alennuksen tämän vuoden loppuun asti”, toiminnanjohtaja Katariina Kalsta sanoo.

FOK:n hallituksessa ovat edustettuina kaikki jäsenorganisaatiot eli Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea), Lääke- ja terveyshuolto ry, Lääketeollisuus ry, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Yliopiston Apteekki ja Åbo Akademi.

FOK:n koulutus LHA-osaamisen tueksi

Farmasian oppimiskeskuksen tarjoaman modulaarisen koulutuksen avulla voit itsenäisesti kehittää osaamistasi joustavasti ja edullisesti työn ohessa. Koulutuskokonaisuus edellyttää opiskelijalta itsenäistä vastuuta opintojen suunnittelusta, etenemisestä ja osaamisen kartuttamisesta vaadittavalle tasolle. Koulutukset on suunniteltu siten, että ne vastaavat lääkehoidon arvioinnin osaamistavoitteita.

LHA-osaamisen kehittymistä tukee FOK:n tarjoama LHA-opiskelijoiden oma oppimisalusta, johon opiskelija tuottaa opintojensa aikana LHA-asiantuntijuuden hakemista varten tarvittavat tiedot ja näytöt. LHA-asiantuntijuutta haettaessa huomioidaan opinnot kolmen vuoden ajalta.

Kokonaisuuden koulutukset syventävät osaamista:

  • kliinisessä farmasiassa ja lääkehoito-ohjauksessa
  • tietokantojen ja niiden tarjoaman tiedon hyödyntämisessä
  • palvelun kehittämisessä ja tuottamisessa

Kokonaisuudesta voit valita oman osaamisesi tueksi tarvittavat koulutukset ja suorittaa niitä omaan aikatauluusi parhaiten sopivassa tahdissa. Kun suoritat LHA-opintoja, saat verkkokoulutuksista LHA40-koodilla 40 % alennuksen.

LHA-asiantuntijuus haetaan kokoamalla portfolioon tiedot käydyistä koulutuksista ja tarvittavat muut näytöt. Tutustu LHA-asiantuntijuudenkriteereihin FOK:n sivuilta

Farmasian oppimiskeskuksen koulutukset

 

Jaa