Farmasian Päivät Logo
Uutiskuva

25. kesäkuuta 2018|10:57

Kohotetaan yhdessä malja alamme ansioituneille

Farmasian alan merkittävimmät palkinnot jaetaan Farmasian Päivillä perjantaina 16.11. Tule onnittelemaan voittajia ja nauttimaan lasi kuohuvaa kanssamme.

Jaa

Farmasian Päivien palkintojen jakotilaisuudessa palkitaan tänä vuonna Posterikilpailun voittajat, Vuoden opetusapteekki, Oppiva työyhteisö ja Vuoden lääkeinformaatioteko. Lisäksi esittelemme Albert Wuokko -palkinnon voittajan.

Farmasian Päivien posterikilpailu
Posterikilpailussa on kaksi sarjaa, Tiede ja tutkimus ja Toiminnan kehittäminen. Sarjojen voittajaposterit palkitaan 300 euron palkinnolla. Lisäksi farmasian ammattilaisista koostuva tuomaristo palkitsee kummastakin sarjasta Vuoden innovaation, joka esittelee alan kannalta uutta ja mielenkiintoista asiaa.
Jos et ehdi seuraamaan posterikilpailua Farmasian Päivillä perjantaina, kuulet palkitsemistilaisuudessa, mitkä aiheet nousivat mielenkiintoisimmiksi tänä vuonna. Posterit ovat kilpailun jälkeen esillä posterinäyttelyssä koko Farmasian Päivien ajan.
Vuonna 2017 posterikilpailun kummatkin sarjat voitti klinikkaproviisori Asta Kähkönen, HYKS-syöpäkeskuksesta.

Vuoden Opetusapteekki
Vuodesta 1992 lähtien jaettu Vuoden Opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla.
Palkittava apteekki valitaan opiskelijapalautteen perusteella. Valinnasta päättää koulutusyksikköjen ja apteekkialan järjestöjen edustajista koostuva työryhmä.
Vuonna 2017 Vuoden Opetusapteekki -palkinnon voitti Siilinjärven apteekki.

Oppiva työyhteisö -tunnustuspalkinto
Farmasian Päivillä jaetaan 3000 euron arvoinen Oppiva työyhteisö -tunnustuspalkinto lääkealan yritykselle, joka panostaa suunnitelmallisesti koko työyhteisön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Palkinnon tavoitteena on tuoda esiin yritys, jossa osaaminen ja sen kehittäminen nähdään tärkeänä menestystekijänä.
Palkinnon myöntämisestä päättää asiantuntijaraati, joka koostuu Suomen Apteekkariliiton, Suomen Farmasialiiton ja Farmasian oppimiskeskuksen jäsenistä.
Vuonna 2017 Oppiva työyhteisö -tunnustus meni Saarijärven apteekille.

Vuoden lääkeinformaatioteko
Lääketeollisuus ry palkitsee vuosittain kuluttajiin kohdistuvan Vuoden lääkeinformaatioteon Farmasian Päivien yhteydessä. Vuoden lääkeinformaatioteko voi esimerkiksi olla mainos kuluttajille, markkinointikampanja tai lääkeyrityksen ja apteekin, potilasjärjestön tai muun kolmannen tahon kanssa toteutettu yhteistyö terveyttä tai potilasturvallisuutta edistävässä hankkeessa.
Kilpailu on avoin kaikille ja voittajatyön valitsee Lääketeollisuus ry:n kokoama riippumaton raati.
Vuoden 2017 lääkeinformaatioteko oli antibioottien vastuullisen käytön puolesta puhunut MSD Finlandin kampanja.

Albert Wuokko -palkinto
Suomen farmaseuttinen yhdistys jakaa vuosittain apteekkineuvos Albert Wuokon palkintorahastosta tunnustuspalkinnon vähintään proviisorin tutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka tieteellisen tai käytännöllisen farmasian alalla erityisesti kunnostautumalla on vienyt farmasiaa eteenpäin Suomessa. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi varttuneemmalle henkilölle, joka on merkittävästi vienyt farmasian alaa eteenpäin ja joka toinen vuosi nuorelle farmasian alan tutkijalle. Palkinnon voittaja julkistetaan FinnPharmSci -tapahtumassa lokakuun lopussa. Voittaja esitellään myös Farmasian Päivillä.
Vuoden 2017 Albert Wuokon palkinnon sai professori Heikki Ruskoaho.

 

 

 

  

Jaa