Farmasian Päivät Logo
Posteriabstraktin laatiminen

ABSTRAKTIN KIRJOITUSOHJEET

1) Kieli: suomi, ruotsi tai englanti
2) Tekstin pituus: enintään 250 sanaa (Word: tarkista-sanamäärä-merkkejä ei välilyöntejä; otsikot sisältyvät sanamäärään; tekijä- ja toimipaikkatiedot ja kirjallisuusviitteet eivät sisälly sanamäärään)
3) Abstraktin rakenne:

  • Otsikko (Informatiivinen työtä kuvaava otsikko)
  • Väliotsikot (Käytä tässä kuvattuja väliotsikkoja soveltuvin osin)
  • Tekijä(t) (Henkilöiden nimet ja toimipaikat, jotka olivat mukana työn toteuttamisessa)
  • Johdanto (Kerro työn tai tutkimuksen tausta, kuvaa kehittämistyön tai projektin lähtötilannetta tai ideaa, miksi työ/projekti tehtiin?)
  • Tavoitteet (Mitä tehdyllä työllä/projektilla/tutkimuksella pyrittiin saavuttamaan)
  • Aineisto ja menetelmät (Kuvaa aineisto/käytetyt menetelmät/työtavat, miten työ tehtiin)
  • Tulokset (Kerro tärkeimmät tulokset, havainnot ja/tai ideat)
  • Johtopäätökset (Mitä työstä tai tuloksista voidaan päätellä? Miten tuloksia vodaan hyödyntää jatkossa esim. alan kehittämisessä tai uusien palvelujen toteuttamisessa)
  • Kirjallisuusviitteet (Tärkeimmät kirjallisuusviitteet, ei pakollinen)

HUOM! Teksti kannattaa kopioida ilmoittautumislomakkeelle esim. wordista abstraktille annettuun tilaan. Ilmoittautumislomake hävittää tekstistä muotoilut, joten niitä ei tarvitse huomioida.