Farmasian Päivät Logo
 
 
Posteriyhdyshenkilön yhteystiedot/Contact information for posters:

Marikki Peltoniemi
koulutuspäällikkö
Farmasian oppimiskeskus
email: marikki.peltoniemi@fok.fi
puh: (09) 6129 4316