Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Farmasian Päivät
Puhujat
Mari Havia Maaret Castrén Annika Randell
Ohjelma
Sali: Sali 1
Kohderyhmä: Farmaseuttinen henkilöstö

Puheenjohtaja: Mari Havia, proviisori, Yliopiston Apteekki

9.30–9.35 Puheenjohtajan avaus

9.35–10.25 Tunnista oireet – vaaran paikka?
Maaret Castrén, toimialajohtaja, professori, HUS Akuutti

  • oireet, jotka hyvä osasta tunnistaa ja tulkita apteekissa
  • miten kohdata asiakas, kun epäilee akuuttia vaaratilannetta
  • miten vakuuttaa asiakas hakeutumaan hoitoon oireiden perusteella

10.25–11.15 Miten toimia, kun tilanne on päällä
Annika Randell, ensihoitaja, farmaseutti, farmasian maisteriopiskelija Åbo Akademi

  • miten toimia erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa
  • toimia vai eikö toimia, jos on epävarma siitä, tekeekö oikein
  • omasta työturvallisuudesta huolehtiminen ensiapua annettaessa

11.15–11.25 Apteekin toimintasuunnitelma ensiaputilanteita varten
Annika Randell

  • varustautuminen ensiaputilanteita varten – sujuva yhteistyö hätäkeskuksen kanssa
  • kriisitilanteen jälkihoito apteekissa
  • riskien kartoitus ja niihin varautuminen

11.25-11.30 Session päätös

Suunnitteluryhmä:
Mari Havia, Yliopiston Apteekki
Annika Randell, Åbo Akademi
Mika Wallin, Kauhavan Ykkösapteekki
Minna Svensk, FOK

HUOM! Tästä sessiosta saa halutessaan Ensiaputilanteet apteekissa -osallistujamerkin.
Merkki haetaan session aikana annettavalla ohjeella. Merkkiä ei voi hakea takautuvasti session jälkeen