Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Kohderyhmä: Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö
Tavoite: Verkkokoulutuksessa esitellään keskeisimpiä ja lääkehoidon näkökulmasta merkityksellisimpiä kliinisiä testejä farmasian ammattilaisen työn vaatimassa laajuudessa. Koulutus antaa hyvän pohjan ymmärtää potilaan yksilöllisiä lääkehoitoa koskevia linjauksia niin apteekin asiakaspalvelussa kuin lääkehoidon eritasoisten arviointien tekemisessä.
Opetusmenetelmät: Verkkokoulutus (2 h). Koulutus sisältää verkkoluentoja, itseopiskelumateriaaleja sekä oppimistehtäviä. Koulutus on käytettävissä 6 viikkoa ilmoittautumishetkestä.

KOULUTUKSESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET

Osio 1. Fysiologiset testit ja laboratoriomittaukset

  • viite- ja tavoitearvot
  • lähteet tulosten tulkintaan

Osio 2. Lääkekohtainen laboratorioseuranta

  • laboratorioseuranta lääkepitoisuuksien määrityksissä
  • laboratorioseuranta lääkehoidon onnistumisen seurannassa

Osio 3. Kliiniset testit seurannassa

  • yleisimpien sairauksien diagnostiikassa käytettävät laboratoriotutkimukset
  • yleisimpien sairauksien seurannassa käytettävät laboratoriotutkimukset

Osio 4. Lääkehoidon seurannassa hyödynnettäviä toimintakykymittareita

  • toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaaminen
  • muistitutkimukset
  • kipumittarit

Koulutuksen sisältö on tuotettu 8/2020.
Lisätietoja koulutuksesta antaa Anna Salonen, anna.salonen@fok.fi
Muut kysymykset: oppimiskeskus@fok.fi

Ilmoittautuminen

Verkkokoulutus alkaa heti ilmoittautumisen jälkeen ja on käytettävissäsi 6 viikkoa ilmoittautumishetkestä. Järjestelmä lähettää automaattisesti tilausvahvistuksen sähköpostiisi, jonka mukana tulevat kirjautumistunnukset verkko-oppimisympäristöön.

Ilmoittautuminen on sitova, koulutusta ei voi perua ilmoittautumisen jälkeen.

Todistuksen tulostaminen

Todistuksen voi tallentaa tai tulostaa oppimisympäristöstä heti, kun kaikki tehtävät on suoritettu.

Jälkikäteen toimitetuista todistuksista peritään 15 euron toimistomaksu (+alv 24%).

Muutokset mahdollisia.

Copyright © Farmasian oppimiskeskus