Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Sali: Luentosali 3B
Kohderyhmä: Apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit

Puheenjohtaja: Janne Mikkola, FaT, apteekkari Pähkinärinteen apteekki

9.00 Puheenjohtajan avaus

9.05 Pikakertaus interaktioiden mekanismeista
Hannu Raunio, farmakologian professori, Itä-Suomen yliopisto

•    Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset interaktiot
•    Kuljettajaproteiinit
 
9.25 Mitä apteekissa tulisi huomioida ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden interaktioista lääkkeiden kanssa?
Kaisa Salminen, FaT, proviisori, Kuhmon apteekki

•    Mitä apteekissa olisi hyvä tietää ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden yhteisvaikutuksista lääkkeiden kanssa?
•    Tunnista yleisimmät Suomessa käytössä olevat luontaistuotteet, joilla on merkittäviä interaktioita lääkkeiden kanssa
•    Miten apteekkityössä tulisi huomioida luontaistuotteiden interaktioriskit?

10.00 Tauko

10.15 Case Pähkinärinteen Apteekki: Malli interaktioiden hoitamiseksi
Apteekkari Janne Mikkola
 
10.35 Uniikki lääkehoitoni -sähköinen lääkityksen arviointipalvelu
Martina Suominen, asiantuntijaproviisori, LHKA-erityispätevyys, Yliopiston Apteekki

•    Miten palvelu rakennettiin ja miten se toimii?
•    Mitkä ovat palvelun suurimmat hyödyt?
•    Huomioita ja kehitettävää jatkoa ajatellen

11.05 Lääkärin ja apteekin yhteistyö interaktioiden hoitamisessa
Kati Auvinen, LL, ylilääkäri, Itä-Savon Sairaanhoitopiiri

•    Hyvän yhteistyön resepti lääkärin näkökulmasta
•    Tietokantojen käyttö lääkeneuvonnan tukena – huomioi nämä

11.40-11.45 Keskustelu ja päätös

Ohjelman suunnitteluryhmä:

Mikko Käenmäki, FaT, asiakaspalvelupäällikkö, Yliopiston Apteekki
Janne Mikkola, FaT, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
Hannu Raunio, farmakologian professori, Itä-Suomen yliopisto
Minna Svensk, koulutuspäällikkö, Farmasian oppimiskeskus