Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Kohderyhmä: Lääkehoitoja toteuttava hoitohenkilöstö.
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on tukea lääkehoidon toteutukseen osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoito-osaamista, tukien lääkelupien uusimista yksiköissä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät lääkehoidon kokonaisuutta ja hallitset lääkehoitoprosessin osallistuvien vastuut ja tehtävät lääkehoidon eri vaiheissa. Ymmärrät yleisimpien kansansairauksien lääkehoitoa ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia sekä lääkehoidon riskejä erityisryhmät ja riskilääkkeet huomioiden. Saat perusteet PKV-lääkkeistä. Ymmärrät lääkemuodot ja niiden annostelun periaatteet. Osaat lääkelaskujen perusteet ja hallitset laskemisen sekä luonnollisen reittiin että iv-lääkintään liittyen.
Opetusmenetelmät: Verkkokoulutus (7,5 h), koulutus sisältää verkkoluentoja ja niihin liityviä oppimistehtäviä sekä lääkelaskuja. Oppimistehtävät toimivat opitun tiedon testaamisessa. Koulutus on käytettävissä 6 viikkoa ilmoittautumishetkestä.
KOULUTUKSESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET

Lääkelupaprosessi ja osaamisen varmistaminen

 • lääkehoitoprosessi
 • lääkehoidon turvallisuus
 • lääkkeen määrääminen
 • lääkehoidon toteuttaminen
 • osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutus

Lääkkeiden vaikutukset ja yhteisvaikutukset- lääkeaineryhmiä

 • sydän- ja verenpainelääkkeet
 • diabeteslääkkeet
 • PKV-lääkkeet

Lääkkeet ja niiden annostelun periaatteet

 • lääkemuodot
 • injektiot
 • luonnollista reittiä annosteltavat lääkkeet

Lääkehoidon erityiskysymyksiä

 • annosjakelu
 • erityisryhmien lääkehoito

Lääkelaskut

 • lääkelaskennan perusteita
 • peruslääkelaskuja (luonnollinen reitti)
 • i.v. lääkintään ja nestehoitoon liittyvät laskut

Koulutuksen sisältö on tuotettu 8/2018.

Lisätietoja: oppimiskeskus@fok.fi.

Ilmoittautuminen

Verkkokoulutus alkaa heti ilmoittautumisen jälkeen ja on käytettävissä 6 viikkoa ilmoittautumishetkestä. Järjestelmä lähettää automaattisesti tilausvahvistuksen sähköpostiisi, jonka mukana tulevat kirjautumistunnukset verkko-oppimisympäristöön.

Ilmoittautuminen on sitova, koulutusta ei voi perua ilmoittautumisen jälkeen.

Todistuksen tulostaminen

Todistuksen voi tallentaa tai tulostaa oppimisympäristössä heti, kun kaikki tehtävät on suoritettu. Todistus on tulostettava verkkokoulutuksen voimassaoloaikana (6 viikon sisällä). Jälkikäteen toimitusta todistuksesta peritään 15 € toimistomaksu (+ alv 24%).

Toiminnallemme on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti.

Muutokset mahdollisia.

Copyright © Farmasian oppimiskeskus