Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Sali: Sali 2
Kohderyhmä: Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö, sairaala-apteekkien farmaseuttinen henkilöstö

Puheenjohtaja: Anne Halmetoja, proviisori, Eteva

10.00–10.05 Puheenjohtajan avaus

10.05–10.50 Muistisairauksien lääkehoito
Risto Vataja, ylilääkäri, gero-, neuro- ja riippuvuuspsykiatrian linja, HUS

  • muistisairauksien lääkehoito
  • neuropsykiatristen oireiden lääkehoito
  • lääkehoitojen seuranta, tauotus ja lopetus

10.50–11.20 Tunnista vaaranpaikat – lääkehaitat iäkkäillä
Timo Strandberg, geriatrian professori (emeritus), Helsingin ja Oulun yliopistot; HUS, Sisätaudit ja kuntoutus

  • lääkeparkinsonismi, serotonerginen tai antikolinerginen kuorma – milloin apteekissa tulisi reagoida?
  • gerastenia – merkitys lääkehoidon onnistumisessa
  • ennakoiva riskienhallinta apteekissa

11.20–11.50 Iäkkään uni – lyhyt oppimäärä
Juha Puustinen, neurologian ja kliinisen lääkehoidon dosentti, neurologian osastonylilääkäri, Satasairaala, kehitys- ja tutkimusylilääkäri, Porin perusturva

  • uni muuttuu – mikä on normaalia?
  • unen muutokset sairauksien indikaattorina
  • iäkkäiden unen lääkkeellinen hoito

11.50–12.00 Session päätös

Suunnitteluryhmä:
Anne Halmetoja, Eteva
Taru Sinervä, Porin Asema-apteekki
Paula Timonen, Lahden 3. Ilves apteekki
Anna Salonen, FOK