Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Sali: Sali 1
Kohderyhmä: Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö, farmasian ammattilaiset, sairaanhoitajat ja lähihoitajat

Puheenjohtaja: Lauri Itkonen, proviisori, Porvoon Uusi Apteekki

9.159.20 Puheenjohtajan avaus

9.20–9.30 Video: Tosielämän tapahtumia apteekissa
Mari Teppo, farmaseutti, Rovaniemen keskusapteekki

9.30–10.20 Inhalaattorit ja tilanjatkeet
Anne Vuorenmaa, astma- ja allergia-asiantuntija, Avama Oy

  • miksi inhalaattoreita on paljon astman ja COPD:n hoidossa: hyödyt ja haasteet
  • jauhe- ja sumuteinhalaattorien erot: oikea annostelu ja inhalointitekniikka
  • tilanjatkeet

10.20–11.00 Astman päivittynyt Käypä hoito -suositus
Mika Mäkelä, professori, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri, ylilääkäri, linjajohtaja, Iho- ja allergiasairaudet, HUS ja Helsingin yliopisto

  • mikä on muuttunut astman KH-suosituksessa?
  • suositusten muutoksien vaikutus astman lääkehoitoon
  • milloin apteekin asiakas tulisi ohjata lääkäriin tai astmahoitajalle?
  • milloin puuttua lääkärin inhalaattorivalintaan tai tilanjatkeeseen?

11.00–11.15 Session päätös

Suunnitteluryhmä:
Lauri Itkonen, Porvoon Uusi Apteekki
Suvi Vähätalo, Yliopiston Apteekki
Mari Teppo, Rovaniemen Keskusapteekki
Marikki Peltoniemi, FOK