Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Kohderyhmä: Asiantuntijaesimies (LHA) -koulutuskokonaisuutta suorittavat farmasian ammattilaiset, koulutus soveltuu myös itsenäisenä koulutuksena apteekkien ja sairaala-apteekkien esihenkilöille
Opetusmenetelmät: Teoriaosuus+ oivalluttavat tekniikka- ja case-harjoitukset sekä ennen valmennusta palautettava ennakkotehtävä. Lopullinen sisältö muokataan osallistujien tarpeiden mukaan ennakkotehtävän perusteella. Kummankin koulutuspäivän lopuksi saat ohjeistuksen soveltamistehtävään, joka puretaan erillisessä webinaarissa koulutuspäivän jälkeen.

HUOM! Koulutuksen alkamisajankohta siirtyy tammikuulle 2022.

Asiantuntijoiden johtaminen, yksilöiden näkeminen vahvuuksiensa kautta osana työyhteisöä sekä erilaisten tunteiden käsittelyyn liittyvät taidot, ovat nousseet lääkealan muuttuvassa toimintaympäristössä ratkaisevaan asemaan sekä työhyvinvoinnin että tuloksellisuuden näkökulmasta.

Tämä käytännönläheinen valmennus tarjoaa heti sovellettavissa olevia työkaluja arjen johtamistilanteisiin.

Sisältö:

 • Oman ajattelun johtaminen
 • Vaativat keskustelut osana johtamistyötä
 • Oivalluttava ja eteenpäin vievä palautteenanto
 • Valmentava työote asiantuntijaorganisaation johtamisessa
 • Työyhteisön kriisien purun työkaluja

Valmennuksen rakenne:

Valmennus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä päiviin liittyvien soveltamistehtävien purkutapaamisista (etänä) sekä itsenäisesti ja omassa työyhteisössä suoritettavista oppimistehtävistä. Todistuksen saamisen edellytyksenä on osallistuminen kaikkiin tapaamiskertoihin.

 

Minä itse esihenkilönä

Koulutuspäivä 1: keskiviikkona 21.4.2021 klo 9-16

Toteutus: Etäkoulutus

Opetusmenetelmät: teoriaosuus+ oivalluttavat tekniikka- ja case-harjoitukset sekä ennen valmennusta palautettava ennakkotehtävä. Lopullinen sisältö muokataan osallistujien tarpeiden mukaan ennakkotehtävän perusteella. Koulutuspäivän lopuksi saat ohjeistuksen soveltamistehtävään, joka puretaan webinaarissa 11.5.2021.

Tavoite: Saat positiivisia ratkaisumalleja arkisiin, mutta tiukkoihin tilanteisiin. Kuulet, kuinka oivallukset ja konkreettiset teot johdattavat hyvään ihmisten johtamiseen – ihmisen ymmärtämiseen ja kohtaamiseen ihmisenä.

Ensimmäisessä osassa käsitellään

 • Esihenkilön omien tunteiden ja voimavarojen johtaminen
 • Omat vahvuudet olla esihenkilönä ja esimerkkinä
 • Keskusteluälykkyys – kuinka toimia ja ottaa haltuun vaativat tilanteet?

Ensimmäisen soveltamistehtävän purku, webinaari tiistaina 11.5.2021 klo 8-10

Toteutus: Etätapaaminen, jossa käsitellään ensimmäisen valmennuspäivän jälkeen itsenäisesti suoritettava soveltamistehtävä

 

Ryhmän tunneilmaston johtaminen

Koulutuspäivä 2: keskiviikkona 27.5.2021 klo 9-16

Toteutus: Etäkoulutus

Opetusmenetelmät: teoriaosuus+ oivalluttavat tekniikka- ja case-harjoitukset. Koulutuspäivän lopuksi saat ohjeistuksen toiseen soveltamistehtävään, joka puretaan webinaarissa 16.6.2021.

Tavoite: Kuulet kuinka esihenkilö voi kehittää valmiuksiaan kohdata ja käsitellä koko työyhteisön ja ihmisenä olemisen tunteiden kirjo, jotta ihmiset toimivat täydellä teholla ja pystytään hyödyntämään koko osaamisen potentiaalia.

Toisessa osassa käsitellään

 • Palautekulttuuri, joka vie eteenpäin ja tukee oppimista
 • Työyhteisön potentiaali
 • Osaamiset ja onnistumiset – miten tuoda entistä enemmän esiin ja hyötykäyttöön
 • Ruuvin ja tahdin kiristämisestä ihmisten psykologisten tarpeiden tunnistamiseen

Toisen soveltamistehtävän purku, webinaari keskiviikkona 16.6.2021 klo 8-10

Toteutus: Etätapaaminen, jossa käsitellään toisen koulutuspäivän jälkeen itsenäisesti suoritettava soveltamistehtävä

Lisätietoja:

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa anna.salonen@fok.fi
Lisätietoja koulutukseen ilmoittautumisesta oppimiskeskus@fok.fi

Osallistumismaksu:

Nopean ilmoittautujan etu: 11.4.2021 mennessä ilmoittautuville 485 €. Hintaan lisätään alv 24 %.
Osallistumismaksu sisältää koulutusmateriaalin.

Ilmoittautumisen peruminen:

Osallistumisen voi perua kuluitta ilmoittautumisjärjestelmämme kautta 11.4.2021 mennessä. 11.4.2021 jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä oppimiskeskus@fok.fi tai p. (09) 6129 430

Mikäli osallistumista ei peruuteta ennen ensimmäistä tapaamista, veloitamme koko osallistumismaksun.

Todistus

Osallistumistodistus lähetetään sähköpostiin 16.6.2021 jälkeen. Todistuksen saamisen edellytyksenä on osallistuminen kaikkiin tapaamiskertoihin.
Jälkikäteen toimitetusta todistuksesta peritään 15 € toimistomaksu (+alv 24%).

Muutokset mahdollisia.

Copyright © Farmasian oppimiskeskus