Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Farmasian Päivät
Puhujat
Marianne Kuusisto Kirsi Kaunisvesi-Pietarila Susanna Lehto Sanna Räntilä Sally Leskinen Kirsi Aronpuro Leena Astala Niko Korpi Päivi Sova
Ohjelma
Sali: Sali 3
Kohderyhmä: Apteekkien ja sairaala-apteekkien farmaseuttinen henkilöstö

13.30–13.35 Puheenjohtajan avaus
Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, farmaseutti, FM, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

13.35–14.00 Kansallinen kuvaus lääkitysturvallisuuden toimintamalleista
Marianne Kuusisto

 • käytänteet ja työkalut lääkitysturvallisuuden varmistamiseen
 • farmasian ammattilaisen rooli lääkitysturvallisuuden varmistamisessa

14.00–14.20 Organisaatiorajat ylittävä lääkitysturvallisuus – kokemuksia kentältä
Kirsi Kaunisvesi-Pietarila, lääkitysturvallisuusasiantuntija, proviisori, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja
Susanna Lehto, proviisori, Tuusula III apteekki Kellokoski

 • toiminnan aloitus ja kehittäminen
 • HaiPron rooli hoitopolkujen kehittämisessä
 • HaiPro-ilmoitusten rooli hoitopolkujen haavoittuvuuksien tunnistamisessa

14.20–14.40 Case Lääkeneuvola
Sanna Räntilä, erikoisproviisori, Harjavallan apteekki

 • kokemuksia palvelun kehittämisestä, yhteistyöstä ja pilotoinnista
 • osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

14.40–15.00 Moniammatillinen yhteistyö hyvinvointialueella
Sally Leskinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

 • lääkehuollon suunnittelussa logistiikasta osaamisen hyödyntämiseen
 • mahdollisuuksia ja toiveita yhteistyölle

15.00–15.40 Unelmien hyvinvointialue
Keskustelussa mukana
Kirsi Aronpuro, proviisori, osastofarmasian erityispätevyys, lääkitysturvallisuusvastaava, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/HUS Apteekki
Leena Astala, apteekkari, Porin Asema-apteekki
Niko Korpi, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päivi Sova, proviisori, väitöskirjatutkija, palvelupäällikkö, Lapin hyvinvointialue

 • eri toimijoiden roolit asiakkaan parhaaksi
 • farmaseuttisen osaamisen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä esim. miten lääkehoitopolut toteutetaan HVA:illa
 • työvoiman riittävyys ja potilasturvallisuus

15.40–15.45 Session päätös

Suunnitteluryhmä:
Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto
Suvi Hakoinen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue KeuSote
Anna-Ria Holmström, Helsingin yliopisto
Sonja Kallio, Suomen Apteekkariliitto
Marianne Kuusisto, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Sanna Räntilä, Harjavallan apteekki
Anna Salonen, FOK

HUOM! Tästä sessiosta saa halutessaan Yhteistyö varmistaa lääkehoidon turvallisuuden hyvinvointialueilla -osallistujamerkin.
Merkki haetaan session aikana annettavalla ohjeella. Merkkiä ei voi hakea takautuvasti session jälkeen.