Muuttuvassa maailmassa myös koulutuksen täytyy uudistua

Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja rohkeus kokeilla uutta vievät eteenpäin. Täydennyskoulutus auttaa uudistumaan!

Lääkeala elää voimakkaan murroksen aikaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu ja samaan aikaan terveydenhuollon teknologia kehittyy voimakkaasti. Tätä kehitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia luovasti hyödyntämällä voimme palvella
asiakkaitamme entistäkin paremmin ja luoda merkittävää kilpailuetua. Tuomalla lääkealan vahva osaaminen näkyväksi uudistamme itseämme, alaamme ja koko terveydenhuollon rakenteita.

FOK on alan yhteinen osaamiskeskus, joka tukee asiantuntijoiden ammattitaidon kehittymistä. Kehitämme FOKissa jatkuvasti uusia koulutuspalveluita, jotta asiakkaamme voisivat mahdollisimman ketterästi päivittää ammattitaitoaan ja saada valmiudet kohdata työelämän haasteita.

Olemme nyt lähempänä sinua! Tarjoamme uusia mahdollisuuksia kouluttautua lähellä ja etänä. Otamme uuden opetusteknologian käyttöön joustavan ja nopean etäopiskelun tueksi. Tältä sivulta pääset tutustumaan laajaan ja monipuoliseen koulutustarjontamme.