Itsehoidon ja terveyden edistäminen

Saat lisävarmuutta arvioida itselääkityksen tarvetta ja suositella asiakkaalle oikeaa hoitoa. Saat varmuutta hoidon ohjaukseen ja erilaisiin itsehoidon asiakastilanteisiin. Näissä itsehoidon seminaareissa järjestetään pieni tuotenäyttely.