Johtaminen ja esimiestyö

Laajennat näkemystäsi lääkealan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja saat uusia näkökulmia organisaatiosi strategisten päätösten tekemiseen. Osaat hyödyntää uusien lähestymistapojen ja teknologian tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassasi.