Ikääntyneiden lääkehoito sairaanhoitajille ja lähihoitajille

Sisältö: Elimistön ikääntymismuutosten vaikutus lääkehoitoon ja iäkkäiden turvallista lääkehoitoa edistävät käytännöt esimerkkien avulla. Koulutuksessa käsitellään myös hoitohenkilöstön roolia vanhusten lääkehoidon toteutuksessa ja seurannassa.

Kohderyhmä: Lääkehoitoa toteuttavat sairaanhoitajat- ja lähihoitajat hoiva-alan yrityksissä

Kouluttaja: Pro dosis Oy:n kouluttajat

Toteutus: Luennot 2 tuntia käytännön esimerkkeineen, luentomateriaali, ajankohta
sopimuksen mukaan.

Hinta: Tarjouksen perusteella, hintaan vaikuttaa koulutuspaikan sijainti.

Lisätietoa: marikki.peltoniemi@fok.fi