Lääkehoidon tarkistukset käytännössä – tilauskoulutus

Sisältö:
Valmennus kehittää lääkehoidon tarkistustyössä vaadittavia taitoja
• syvennät kliinisen farmasian osaamistasi lääkehoidon tarkistusten
tekemisessä
• osaat huomioida asiakkaan yksilöllisen tilanteen lääkehoidon
tarkistuksen mittakaavassa
• saat työkaluja tarkistustyön tehokkaaseen käytännön toteutukseen

Kohderyhmä: Apteekin farmaseuttinen henkilöstö

Toteutus: Valmennus

Kouluttajat:
Paula Timonen, proviisori, LHKA, toimitusjohtaja, Pro dosis Oy
Anna Salonen, LHKA, koulutussuunnittelija, FOK

Hinta: Tarjouksen perusteella

Lisätietoa: anna.salonen@fok.fi