Uutiskuva

11. lokakuuta 2017|11:01

Lääkehoidon tarkistukset: apteekin palvelu kaikille paljon lääkkeitä käyttäville

Jaa

Apteekeissa tehtävä lääkityksen tarkistuspalvelu edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. FOKin lääkehoidon arviointiin liittyvissä koulutuksissa pureudutaan aiheeseen niin apteekin tarjoaman palvelun kehittämiseksi kuin farmaseuttien ammattiosaamisen tukena.

 

Lääkehoidon tarkistukset on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka soveltuu monenlaiselle asiakaskunnalle. Usein sitä tarjotaan ja tehdään iäkkäille, mutta yhtälailla palvelu soveltuu myös lapsipotilaille tai esimerkiksi kehitysvammaisille.

 

Palvelussa selvitetään muun muassa asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta.

 

– Lääkehoidon tarkistusten kohderyhmä nähdään usein yllättävän suppeasti ja sitä tarjotaanensisijaisesti iäkkäille. He ovatkin toki merkittävä kuluttajaryhmä, koska heidän käytössään on yleensä isompia lääkemääriä. Lääkehoidon tarkistukset soveltuvat kuitenkin kaikille paljon lääkkeitä käyttäville asiakkaille. Tarkistusasiakas voi hyvin olla monilääkitty lapsi tai työikäinen. Myöskään kehitysvammahuollon asiakkaita ei saisi unohtaa, huomauttaa FOKin koulutussuunnittelija ja farmaseutti Anna Salonen.

 

Sote ja lääkehoidon arviointipalvelut

Avoapteekeissa voidaan tehdä tarkistus- ja arviointipalveluita kolmella tasolla.

 

– Lääkehoidon tarkistus on suppein näistä kolmesta ja se voidaan tehdä apteekissa tai sairaalassa nopeallakin aikataululla. Lääkehoidon tarkistukset eivät vaadi farmasian ammattilaiselta erityispätevyyttä ja osaamistaan voi tukea täydennyskoulutuksen tarjoamalla koulutuksella, hän sanoo.

Lääkehoidon arvioinneissa mennään jo syvemmälle; siinä arvioidaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta sekä tunnistetaan ja ratkaistaan hoidollisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia. Kolmannella tasolla, eli lääkehoidon kokonaisarviointitasolla tehdään jo hyvin kokonaisvaltainen arviointi asiakkaan lääkehoidosta ja terveydentilasta lääkehoidon näkökulmasta. Nämä kaksi tasoa vaativat erityispätevyyden.

–  Näitä kaikkia voi ja myös pitää jatkossa tarjota yhä enemmän, kun SOTEn myötä tarjotaan lääkehoidon turvallisuutta lisääviä palveluita, itsekin LHKA-erityispätevyyden omaava Salonen huomauttaa.

 

Lääkehoidon tarkistuksiin ja arviointiin oppia FOKin koulutuksista

 

FOK:n vuoden 2018 koulutustarjonnassa panostetaan erityisesti lääkehoidon tarkistusosaamiseen. FOKin lääkehoidon koulutuksilla tavoitellaan sitä, että apteekissa jokainen voisi toteuttaa asiakkaalle suppeimman tason palvelua.

 

FOK tarjoaa koulutuksia monella eri tavalla toteutettuna. Verkkokoulutukset ovat suosittuja, mutta myös perinteisemmillä koulutuspäivillä on paikkansa. Uutuutena syvennämme osaamista intensiivikoulutusten avulla.

 

”Lääkehoidon haasteet iäkkäillä” kiertää keväällä Road Show:na

 

– ”Lääkehoidon haasteet iäkkäillä” on lääkehoidon syventävä koulutuspäivä. Koulutus soveltuu erityisesti LHA- ja LHKA-tasoisia arviointeja tekevillä farmasisteille. Päivä tarjoaa syvempää kliinistä osaamista geriatrisista lääkehoidoista. Se järjestetään erityisenä Road Show:na Helsingin lisäksi Tampereella, Joensuussa ja Vaasassa, Salonen sanoo.

 

”Lääkehoidon tarkistukset käytännössä – potilastapausten tehopäivä”  järjestetään puolestaan niin sanottuina lähipäivänä, joita voi tilata myös FOKin tilauskoulutuksena omalle apteekilleen.

 

– Tämä on intensiivikoulutusta, joka lisää kliinistä osaamista käytännön mallitapausten avulla. Koulutusta vetävät kokeneet LHKA-osaajat, joilta saa arvokkaita vinkkejä tarkistusten tueksi. Päivään kuuluu paljon potilastapauksia, joista osa on muokattuja caseja todellisista tapauksista ja osa keksittyjä. Tässä pääsee todella tekemään ja keskustelemaan erilaisista tapauksista. Lisäksi tämä ohjaa huomaamaan tiettyjä lääkehoitoon liittyviä yksityiskohtia potilaan kannalta, hän toteaa.

 

– ”Lääkehoidon tarkistukset apteekin palveluna” -verkkokoulutus tarjoaa hyvät eväät lääkehoidon tarkistuspalvelun tuottamiseen tarvittavasta perusosaamista. Siinä käydään läpi, mitä edellytetään, että tekee lääkehoidon tarkistuksia. Lisäksi neuvotaan, mitä lomakkeita tarvitaan ja harjoitellaan tietokantojen hyödyntämistä ja tarkistusraportin laatimista. Tämä koulutus tarjotaan verkkokoulutuksena. FOK:ssa halusimme, että tämä tärkeä aihe on helposti ja tasapuolisesti kaikkien farmasian ammattilaisten saatavilla, hän kertoo.

 

Seuraava intensiivikoulutus pidetään tammikuussa 2018 Oulussa. Tutustu ohjelmaan

 

FOKin uudessa koulutuskalenterissa kaikki kliiniseen farmasiaan liittyvä koulutus löytyy omana ”tarjottimenaan”, josta voi valita yksittäisen tai useamman koulutuksen oman osaamisensa vahvistamiseksi. Hae oma koulutuskalenterisi Farmasian Päiviltä!

TEKSTI: Tia Härkönen

Jaa