Sähköiset osaamismerkit ja merkkihakemukset

Sähköisten osaamismerkkien avulla voit osoittaa ammatillista osaamistasi. Osaamismerkit muodostavat kokonaisuuksia, jotka auttavat sinua hahmottamaan tärkeimpiä osaamisia tämän päivän apteekkityössä. Samalla osaamismerkistöt muodostavat täydennyskoulutuksen koulutussuunnitelman, joka auttaa sinua ja apteekkia suunnitelmallisessa osaamisen kehittämisessä.

Sähköistä osaamismerkkiä klikkaamalla näkyy, mitä osaamista kyseisen merkin haltijalla on. Merkkejä kootaan ilmaiseen sovellukseen Open Badge Passportiin (OBP), jota voi käyttää verkkoselaimen kautta tai puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Verkkoselaimen kautta käyttäessäsi OBPia, voit järjestellä merkkejäsi tekemällä omia sivuja kuvaamaan osaamiskokonaisuuksia. Voit jakaa saamasi merkin työnantajallesi, jolloin myös organisaatioon kertyy tieto kaikkien työntekijöiden osaamisesta.

Huom! Kun luot käyttäjätunnuksen Open Badge Passportiin, tee se samalla sähköpostiosoitteella, jota käytät FOKin koulutuksissa.

FOKin osaamismerkit

-    Osallistujamerkit ovat sähköisiä todenteita osallistumisesta koulutukseen.
-    Osaajamerkin saaminen edellyttää useampaan koulutukseen osallistumista ja/tai osaamisen osoittamista muuten.
-    Erityisosaajamerkin ansaitsee, kun osaaminen on karttunut riittävästi ja siitä on osoituksena useita osaajamerkkejä. FOK määrittelee, millä osaajamerkeillä kukin erityisosaajamerkki on saatavissa.

Koulutusten osallistujamerkit ovat sähköisiä todistuksia

Jatkossa FOKin koulutusten todistukset ovat sähköisiä osallistujamerkkejä, jotka automaattisesti latautuvat hyväksytyn suorituksen jälkeen seuraavan yön aikana tilillesi Open Badge Passportiin. Saat seuraavana päivänä sähköpostin, jossa on linkki merkkiin sekä ladattavaan merkkitodistukseen (pdf). Merkin voi jakaa digitaalisena tai ladata pdf-muodossa Open Badge Passportista.

Osaajamerkit osoittavat tuoretta osaamista

Ammattitaito ja osaaminen karttuvat koulutuksessa ja työkokemuksesta. Osaaminen ei ole ikuista vaan sitä pitää päivittää sitä mukaa, kun maailma, tutkimus ja työelämä kehittyvät. Merkkien osaamiskriteerit kertovat, mitä osaamista sinulla on, kun olet merkin saanut.

FOKin sähköiset osaajamerkit ovat voimassa kolme vuotta. Sen jälkeen merkki muistuttaa sinua osaamisesi päivittämistarpeesta. Kun suoritat yhden merkkiin liittyvän koulutuksen, saat jälleen osaamisesi näkyväksi ja merkin voimaan kolmeksi vuodeksi. Osaamismerkin aktivoimista uudelleen haetaan merkkihakemuksella (linkit merkkihakemuksiin löytyvät alta), jossa kerrotaan, minkä koulutuksen olet merkkiin suorittanut.

Osallistujamerkit eivät vanhene, koska ne ovat todenteita koulutuksiin osallistumisesta.


Osaamismerkit 2024

Löydät koulutukset osaamismerkeittäin koulutusten hakukoneesta. Valitse oikeasta laidasta merkki, johon liittyviä koulutuksia haluat hakea. Paina Hae-nappia ja koulutukset listautuvat alle.


Apteekin moniosaaja (erityisosaaja)

Apteekin moniosaaja -erityisosaajamerkin saa, kun on saanut neljä siihen liittyvää osaajamerkkiä. Apteekin moniosaaja osaa painopisteidensä mukaan:

 • toimia apteekin asiakaspalvelussa erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti huomioiden oman roolinsa myös sisäisessä asiakaspalvelussa
 • tuntee apteekin varastonhallinnan ja tavaralogistiikan sekä esillepanon periaatteita
 • osaa huolehtia tietosuojasta ja tiedon turvallisuudesta läpi sen elinkaaren
 • osaa toimia apteekin markkinoinnissa ja some-viestinnässä itsenäisesti tai osana tiimiä
 • hallitsee apteekkikosmetiikkaan, sen lainsäädäntöön ja myyntiin myyntiin liittyvät asiat
Tietosuojaosaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut kolme merkkiin kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Asiakaspalveluosaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut viisi merkkiin kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä.Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Markkinointi- ja some-osaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut viisi merkkiin kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Logistiikkaosaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut viisi siihen kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä.Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Kosmetiikkaosaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.


Geriatrinen lääkehoito (erityisosaaja)

Geriatrinen lääkehoito -erityisosaajamerkin saa, kun on saanut kolme siihen liittyvää osaajamerkkiä. Merkin saaja:

 • tuntee merkitykselliset fysiologiset ja farmakologiset ikääntymismuutokset
 • tunnistaa yleisimmät iäkkäille tyypilliset lääkehaitat
 • ymmärtää geriatrisen potilaan haavoittuvuuden ja osaa toimia riskien ennaltaehkäisemiseksi
 • ymmärtää geriatrisen potilaan lääkehoidon erityistarpeet osana potilaan hoitopolkua
 • on perehtynyt iäkkäiden asiakkaiden ohjauksen ja asioinnin erityistarpeisiin
 • ymmärtää apteekkipalveluiden roolin potilasturvallisuutta, terveyttä ja hoitoon sitoutumista edistävinä toimina
 • tuntee terveydenhuollon rakenteen omassa toimintaympäristössä ja osaa toimia lääkehoidon asiantuntijana osana moniammatillista työryhmää
Geriatrinen farmasia (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut neljä siihen kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Geriatrinen hoidonohjaus (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut kymmenen siihen kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Apteekin palvelut ja sote-yhteistyö (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut neljä siihen kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä


Itsehoito (erityisosaaja)

Itsehoito-erityisosaajamerkin saa, kun on saanut kolme siihen liittyvää osaajamerkkiä. Merkin saaja omien painopisteidensä mukaisesti:

 • tuntee itselääkityksen Käypä hoito -suosituksen
 • omaa syventävää tietämystä itsehoidon terapia-alueista
 • ymmärtää lääkitysturvallisuuden merkityksen itsehoidossa
 • hallitsee eläinten itsehoidon tyypillisimmät terapia-alueet apteekin roolin kannalta
 • omaa syventävää tietämystä kosmetiikasta
 • osaa soveltaa itsehoidon asiakaspalvelumalleja apteekkityössä
Itsehoidon ohjaus (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut kymmenen siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Eläinten itsehoito (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut viisi siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut viisi siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Kosmetiikkaosaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.


Kansantaudit (erityisosaaja)

Kansantaudit -erityisosaajamerkin saa, kun on saanut neljä siihen liittyvää osaajamerkkiä. Merkin saaja:

 • tuntee yleisimmät kansantaudit ja niiden merkityksen väestön terveydelle
 • tietää kansantaudeille altistavat tekijät, perusteet sairauksien merkittävimmistä syistä, riski- ja suojatekijöistä
 • tietää kansansairauksien oirekuvien pääpiirteet
 • on perehtynyt kansantautien Käypä hoitoon, erityisesti lääkehoidon osalta, tuntee lääkehoitojen periaatteet, vaikutusmekanismit, tavallisimmat haitat ja rajoitteet
 • osaa ohjata potilaan/asiakkaan lääkehoitoa ja omahoitoa elintavat ja hoidon seurannan huomioiden
Diabetes (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä.

Sydän- ja verisuonitaudit (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut neljä siihen liittyvää koulutusta: Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä.

Keuhkosairaudet (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suoritttanut neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä.

Syöpäsairaudet (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä.

Muistin ja psyyken sairaudet (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksia, täytä sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä.


Lääkitysturvallisuus (erityisosaaja)

Merkin saa, kun on saanut kaksi siihen liittyvää osaajamerkkiä. Merkin saaja:

 • osaa tunnistaa, kehittää ja johtaa lääkitysturvallisuutta apteekissa
 • tunnistaa ja kehittää suojauksia
 • osaa johtaa lääkitysturvallisuutta edistävää toimintakulttuuria
 • osaa toimia yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa potilasturvallisuuden edistämiseksi
Lääkitysturvallisuus kehittäjä (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut kuusi siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksa ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Lääkitysturvallisuusosaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut neljä koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksa ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Hae merkkiä vasta, kun sinulla on suoritettuna kaikki siihen tarvittavat koulutukset. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä


Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija

Huom! Merkki myönnetään LHA-portfolion kautta asiantuntijuuden saaneelle. Merkki haetaan todistuksella, linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija on hyväksytysti osoittanut farmasian ammattilaisille (farmaseuteille ja proviisoreille) tarkoitetun Lääkehoidon arvioinnin (LHA) näyttöportfolion avulla lääkehoidon arvioinnin asiantuntemuksensa. Portfolio pohjautuu Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmän (AATE) määrittelemiin osaamistavoitteisiin arviointityölle.

LHA Farmakologia (osaaja)

Osallistujamerkin saa automaattisesti, kun on suoritettu neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksa ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Hae merkkiä vasta, kun sinulla on suoritettuna kaikki siihen tarvittavat koulutukset. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

LHA Kliininen farmasia ja geriatrinen lääkehoito (osaaja)

Osallistujamerkin saa automaattisesti, kun on suoritettu kuusi siihen liittyvää koulutusta. Merkkiin kuuluvia koulutuksia uusitaan vuoden 2024 aikana. Vanha koulutus antaa riittävän osaamisen ja koulutus myynnissä, kunnes uusi julkaistaan. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksa ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

LHA Arviointityö ja sote-yhteistyö (osaaja)

Osallistujamerkin saa automaattisesti, kun on suoritettu viisi siihen kuuluvaa koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksa ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä


Muut osaamismerkit

Apteekin päivittäisjohtaminen (osaaja)

Osaajamerkki on suunnattu apteekkien esihenkilöille ja johdolle. Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorttanut kahdeksan siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Kosmetiikkaosaaja (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut neljä siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Apteekin tiiminvetäjä (osaaja)

Osaajamerkki on tarkoitettu apteekin tekniselle työntekijälle, joka toimiii tiiminvetäjänä tai vastaavassa tehtävässä. Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut kuusi siihen liittyvää koulutusta. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Tietosuojavastaava (osaaja)

Osaajamerkin saa automaattisesti, kun on suorittanut viisi siihen kuuluvaa koulutusta. Suosittelemme, että tietosuojavastaavalla on lisäksi teitosuoja perusosaaminen, joka edellytetään Tietosuojaosaaja-merkkiin. Katso merkkiin 2024 tarjolla olevat koulutukset tästä.

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, eikä sinulla ole niistä osallistujamerkkiä, voit hakea merkkiä hakemuksella. Suorita ensin tarvittava määrä koulutuksa ja sen jälkeen täytä merkkihakemus ja liitä siihen todistus koulutuksesta, josta sinulla ei ole osallistujamerkkiä. Linkki merkkihakemukseen: hae merkkiä

Löydät vuoden 2024 tarjonnassa olevat kaikki koulutukset koulutusten hakukoneesta.