Uutiskuva

09. syyskuuta 2019|11:57

5 syytä miksi sinunkin pitäisi valita FOK lääkehoitokoulutusten järjestäjäksi

Hyvin organisoitu lääkehoito varmistaa potilasturvallisuuden ja osaltaan turvallisen ja toimivan työympäristön hoiva-alan yksiköissä. Lääkehoidoista, niiden toteuttamisesta ja lääkitysturvallisuudesta on olemassa paljon täydennyskoulutusta. Farmasian oppimiskeskus tarjoaa uusimmalla tiedolla varustettuja, käytännönläheisiä ja moniammatillisia turvallisen lääkehoidon huippukoulutuksia.

Jaa

1. Uusimmat tiedot turvallisen lääkehoito-osaamisen tueksi

 

Koulutustemme tavoitteena on vahvistaa hoitajien ammatillista osaamista, tarjota uusinta tietoa lääkehoito-osaamisen tueksi sekä kerrata keskeisiä lääkehoitojen onnistumiseen ja lääkitysturvallisuuden takaamiseen liittyviä teemoja.

 

2. Käytännönläheisyys osana moniammatillista lääkehoito-osaamista

 

FOK:n koulutukset ovat käytännönläheisiä kokonaisuuksia, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillinen yhteistyö varmistaa potilaan lääkehoidon onnistumisen niin hoitoyksikössä kuin kotona.

 

3. Turvallisen lääkehoidon monipuoliset koulutusmahdollisuudet

 

Koulutuksemme on toteutettu siten, että ne tukevat työssä oppimista ja uusien asioiden oivaltamista. Koulutukset sisältävät aiheesta riippuen monipuolisesti asiantuntijaluentoja, keskusteluja, case-esimerkkejä, aktivoivia tehtäviä ja monipuolista lisämateriaalia. Koulutukset tuotetaan moderniin verkko-oppimisympäristöön, joka mahdollistaa vaivattoman opiskelun, monipuoliset tehtävät, interaktiivisuuden ja pelillisyyden. Koulutusta voidaan tarpeen mukaan tarjota myös verkkovalmennuksina, webinaareina ja lähipäivinä.

 

4. Verkossa toteutettavat lääkehoidon koulutukset mukanasi missä ikinä kuljetkin

 

Verkkokoulutukset ovat helposti saavutettavissa kaikkialla Suomessa. Koulutuksen voi aloittaa itselleen sopivalla hetkellä ja koulutus on opiskelijan käytössä kuusi viikkoa aloittamisesta. Opiskelu on mahdollista myös kotona, kunhan käytössä on nettiyhteys sekä tietokone, tabletti tai älypuhelin.

 

5. Laajat asiantuntijaverkostot ja edullinen hinnoittelu

 

FOK on voittoa tavoittelematon yhdistys, mikä näkyy koulutusten edullisessa hinnoittelussa. FOK on tuottanut lääkehoitoihin liittyvää täydennyskoululutusta lääkealan asiantuntijoille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille jo 40 vuotta. Farmasian oppimiskeskuksen toiminta perustuu laajoihin asiantuntijaverkostoihin, joten koulutuksien sisällöistä vastaavat alan asiantuntijat ja koulutusten suunnittelussa on aina huomioitu kohderyhmän tarpeet ja toiveet.

 

Haluatko päivittää omaa tai hoitoyksikkösi työntekijöiden osaamista turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa? Tutustu koulutuksiimme verkkosivuillamme!

Jaa