Uutiskuva

9. maaliskuuta 2020|08:54

Kuinka boostata oppimista työpaikalla?

Kuinka voit säilyttää asemasi ja uskottavuutesi, jos olet ”aina” rummuttanut vahvasti jotain näkemystä ja huomaat, että se ei ehkä olekaan niin? Helposti, koska kyse on oppimisesta ja ajan hermoilla pysymisestä.

Jaa

Tervetuloa lukemaan Farmasian oppimiskeskuksen blogia!

Täällä keskustellaan oppimisesta, kehittämisestä, koulutuksesta ja työelämästä.
Tarkoituksena on purkaa omia ajatuksia ja herättää keskustelua. Keskustelun sävy on ennemmin kokemuksen ja mielipiteiden värittämää kuin tieteellistä kannanottoa. Kirjoittajina FOKn työntekijät ja vierailevat kirjoittajat.

Kuinka boostata oppimista työpaikalla?

Oppimisessa työpaikalla on kyse ihmisten yhdessä olemisen ja tekemisen ilmiöistä. Miten me olemme suhteessa toisiimme ja miten toimintamme on järjestetty, määrittävät työn merkitystä ja oppimista. Henkilöstön kyky olla vuorovaikutuksessa, oppia ja tehdä työtä yhdessä, synnyttää kehitystä ja kilpailukykyä. Oppiminen vaatii dialogia, eli kykyä olla vuorovaikutuksessa, jossa oppija oppii jäsentämään ja pohtimaan omia näkemyksiään ja punnitsemaan perusteluitaan myös muiden näkökulmasta.

Mitä sitten tarkoittaa, että osaaminen on kontekstuaalista? Esimerkiksi teoreettisen tiedon soveltaminen työtilanteissa vaatii monenlaisia taitoja, kokemusta ja asioiden laajempaa ymmärtämistä. Silloin, kun sovellamme oppimaamme tietoa asiakaspalvelussa, saatamme joutua venymään äärimmilleen, mikäli emme kestä asioiden keskeneräisyyttä ja suhteellisuutta.

Samalla tavalla kuin omaan oppimiseemme vaikuttavat aikaisemmat käsityksemme asioista, vaikuttaa asiakkaidemmekin näkemyksiin heidän kokemuksensa ja oletuksensa. Jos haluamme esimerkiksi välittää asiakkaalle tärkeää tietoa, on dialogin onnistuttava. Meidän on ensin ymmärrettävä, mihin maaperään olemme tietoa istuttamassa.
 
Kuinka voit säilyttää asemasi ja uskottavuutesi, jos olet ”aina” rummuttanut vahvasti jotain näkemystä ja huomaat, että ehkä se ei olekaan niin? Helposti, koska kyse on oppimisesta ja ajan hermoilla pysymisestä. Mielipiteet ja näkemykset rakentuvat perusteluiden ja argumenttien varaan. Kun maailma muuttuu ympärillä, muuttuvat myös asioiden väliset suhteet ja sitä kautta mielipiteet ja näkemykset.

Oppimisessa puhutaan reflektoinnista ja päiväkirjoista. Niiden taustalla on juuri se, että mietimme mihin näkemyksemme ja mielipiteemme perustuvat. Kun olet avannut itsellesi näkemystesi taustoja, on niitä helpompi perustella myös asiakkaille ja työkavereille. Tulet myös tietoiseksi siitä, miksi ajattelet asioista kuten ajattelet, jolloin sinun on helpompi keskustella asioista ja muuttaa näkemyksiäsi, kun asiat muuttuvat. Myös poisoppiminen ja sitä kautta uuden oppiminen on helpompaa, kun olet tietoinen, miksi ajattelet asioista kuten ajattelet. Työelämän oppijat tarvitsevatkin tuekseen oppimista tukevia työkaluja ja kumppaneita.

Koulutuksella on entistä tärkeämpi rooli osaamisen kehittämisen kumppanina. Täydennyskoulutuksen toimijat edustavat työelämän ammattilaisten oppimisen kumppaneita ja kehittävät työkaluja oppimisen tueksi. Kumppanin kanssa on dialogin oltava myös kohdillaan, jotta koulutuksen toimintatavat ja työkalut iskevät vaikutuksensa juuri sinne, missä muutosta tarvitaan. Täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden yhtenä mittarina voitaisiinkin pitää sitä, kuinka paljon ammatillista keskustelua ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen työpaikoilla syntyy ja kuinka hyvin asiantuntijoihin saadaan valettua itsetuntemusta ja itsetuntoa oman osaamisen hyödyntämiseen työpaikalla.

Soile Tähtinen
Koulutuspäällikkö, KM, ammatillinen opettaja
Farmasian oppimiskeskus

Jaa