Uutiskuva

06. helmikuuta 2023|09:33

Oppimisen johtaminen tekee apteekista houkuttelevan työpaikan

Apteekin koulutussuunnittelun pitäisi tukea apteekin tavoitteiden toteuttamista. Henkilökunta arvostaa apteekkia, jossa osaamista arvostetaan ja oppimista johdetaan suunnitelmallisesti.

Jaa

Oppimisen johtaminen on yksi tärkeimmistä henkilöstöjohtamisen työkaluista. Oppimisen johtamiseen kuuluvat suunnitelmallisuus ja sen määrittäminen, miten apteekissa opiskellaan ja miten opittu kanavoidaan apteekin käytäntöihin.

On hyvä pohtia, mitä osaamista apteekissa on jo riittävästi ja mitä uutta tarvitaan. Osaamisen kehittämisestä on hyvä puhua myös henkilökunnan kanssa sekä kuulla heidän toiveitaan ja kehittymistarpeitaan. Ennen kaikkea on tärkeää, että henkilökunta ymmärtää apteekin toiminnan tavoitteiden ja omien osaamistarpeiden välisen yhteyden.

Koulutussuunnittelu tukee apteekin tavoitteita

Koulutussuunnittelun yksi tavoite on tukea apteekin toimintaa. Näin varmistetaan, että kaikilla on riittävä osaaminen tavoitteen saavuttamiseen. Henkilökunnan osaaminen tuo kyvykkyyden tunteen, jolla on suora yhteys työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen.

Koulutusten strategisia valintaperusteita voivat olla esimerkiksi:

  • apteekin projekti, jota halutaan tukea kouluttamalla
  • lainsäädäntömuutokset, jotka vaikuttavat apteekin toimintaan tai lääkeneuvontaan
  • uudet ohjeistukset tai toimintatavat alalla, jotka muuttavat toimintaa apteekissa
  • asiakkaiden lääkehoidon ohjauksen ja asiakaspalvelun tasalaatuisuuden varmistaminen
  • henkilöstön omat vastuualueet ja niiden tukeminen
  • tietojen päivitys uusista hoitokäytännöistä lääkehoidon ohjauksen tueksi

Hyvä valmistelutyö maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Kun osaamistarpeet on määritelty ja pohdittu, miten uusi tieto hankitaan, ollaan jo pitkällä. Moni asia opitaan työssä, mutta myös koulutukselle on usein paikkansa.

Jos oppimistavoitteet ovat selkeitä ja tarvittava koulutusvalikoima laaja ja jokaiselle työntekijälle räätälöity, kannattaa koulutukset hankkia jokaiselle yksitellen.

Työyhteisön yhteisen oppimisen kannalta puolestaan apteekille räätälöity oppimisympäristö palvelee paremmin. Oppimisympäristö tukee yhteisöllistä oppimista ja keskustelua opituista asioista. Tämän on huomattu parantavan oppimista ja auttavan uusien toimintatapojen käyttöönotossa. Esihenkilöllä on tärkeä rooli keskustelun fasilitoinnissa oppimisympäristössä ja kehitysideoiden poimimisessa keskustelusta.  

Estävätkö kiire ja pienet henkilöresurssit opiskelun?

Oppimisympäristöön valitut verkkokoulutukset ovat käytössä koko vuoden. Koulutusta voi suorittaa rauhassa, pala kerrallaan. Mikrokoulutukset ja iltawebinaarit ovat tiiviitä noin 1,5–2 tunnin asiantuntijaluentoja, joiden tallenteilla on viikon katseluaika. Näin ollen niitäkin voi usein sovittaa työpäivän hiljaisimpiin hetkiin.

Lyhyen ajan rauhoittaminen säännöllisesti opiskelulle, tukee kiireisessä apteekissa myös työntekijöiden jaksamista. Pieni paussi oman osaamisen kehittämiseen antaa hengähdyksen hektisestä asiakaspalvelusta ja toisaalta vahvistaa osaamisen ja kyvykkyyden tunnetta.

Katariina Kalsta
toiminnanjohtaja, proviisori
Farmasian oppimiskeskus

Soile Tähtinen
koulutuspäällikkö, KM
Farmasian oppimiskeskus

Jaa