Uutiskuva

23. helmikuuta 2024|09:40

Vaikuttava lääkeneuvonta on sovitettu asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen

Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen työryhmä (AATE) on jättänyt STM:lle 22.2.2024 esityksensä lääkeneuvonnan säädösvalmistelun tueksi.

Jaa

AATE-ryhmän näkemyksen mukaan lääkeneuvonnan kehitystyö on tarpeellista rationaalisen eli vaikuttavan, turvallisen, laadukkaan ja yhdenvertaisen lääkehoidon turvaamiseksi. Lainsäädännön tulisi mahdollistaa farmaseuttisen lääkeneuvontaresurssin kohdentuminen asiakkaan tilanteen kannalta oleellisiin seikkoihin, jotta varmistetaan lääkehoidon onnistuminen ja hoitoon sitoutuminen.

Jotta lääkeneuvonnalla voidaan tukea rationaalista lääkehoidon toteutumista, on sen perustuttava farmaseuttisen henkilökunnan osaamiseen ja ammatilliseen arviointiin asiakkaan tilanteesta. Lisäksi neuvontaan vaikuttavat käytettävissä olevat tiedot ja asiakkaan itsemääräämisoikeus.

Erityistä huomiota pitäisi voida kiinnittää asiakkaan lääkeneuvonnan yksilöllisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi monilääkityksen toteutus, korkean riskin lääkkeen turvallinen käyttö tai uuden lääkehoidon aloitus. Lääkevaihdossa tulisi valinnassa entistä enemmän huomioida tuotteiden välisiä eroja ulkonäössä, koska sillä voitaisiin ehkäistä riskiä lääkkeiden sekaantumisesta iäkkään asiakkaan kotona.

Moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yhdenmukainen lääkeneuvonta koko hoitoketjussa.

Apteekkien henkilökunta osallistui esityksen määrittelyyn

Jätetyn mietinnön taustamateriaalina käytettiin tutkimustiedon ja asiantuntijanäkemysten lisäksi apteekeissa työskenteleville farmasian ammattilaisille syksyllä 2023 FOKin lähettämää kyselyä sekä lokakuussa 2023 FOKin järjestämän työpajan tuloksia.

AATE-ryhmän mietinnön STM:lle allekirjoittivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys, Jatkuvan oppimisen keskus, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt (FiPSA) ja Farmasian oppimiskeskus.

Linkki AATE-ryhmän esitykseen

Jaa