15. - 16.11.2024

Farmasian Päivät 2024

Farmasian Päivät 2024 Messukeskuksen halleissa 4 ja 5.

Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi V 15.11.2024 

Lääkeinformaatioverkoston Lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin (LOMF) tavoitteena on edistää moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoidon osaamista. Tavoitteena on tuoda kehittämistyökaluja lääkehoidon opettajille, heidän työhönsä terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoitoon liittyvän koulutuksen kehittämiseen, edistää moniammatillista yhteistyötä ja sen toteutusta terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa.

LOMF Järjestetään Farmasian Päivien yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa (Messuaukio 1), salissa 201. Tapahtuman järjestäminen edellyttää vähintään 40 osallistujaa. Ilmoittautumislinkin löydät sivun alalaidasta.

Ohjelma

Puheenjohtaja: Katri Melto-Ojalainen

9:00-9:10 Tervetuloa Lääkehoidon opettajien monialaiseen foorumiin!
Marikki Peltoniemi, FaT, koulutuspäällikkö, Farmasian oppimiskeskus
Päivi Kiviranta, FT, kehittämissuunnittelija, Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston koordinaattori, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Katri Melto-Ojalainen, Sote-ammattilaisen lääkehoidon osaaminen työryhmän pj., TtM, lääkitysturvallisuusasiantuntija, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Opetusmenetelmiä ja opetuksen sisältöä

9:10-10:00 Tekoälyn haasteet ja mahdollisuudet koulutuksessa
Jussi Bergman, Tekoälyn asiantuntija, Lehtori(AI) / SAMK; Väitöskirjatutkija, (Tekoäly, suuret kielimallit) / Turun Yliopisto; SAMK / RoboAI / Kansainvälinen tekoälyn insinööriohjelma / SAMK Startup Fund / Ventromedial Tmi

  • miten hyödyntää tekoälyä opetuksessa
  • miten tunnistat tekoälyn tuottaman materiaalin
  • vinkkejä ja esimerkkejä opettajille

Ryhmäkeskustelu: Miten oppilaitoksissa suhtaudutaan tekoälyyn, kokemuksia ja käytäntöjä?  

10:00-10:30 Lähihoitajan tutkintorakenteen uudistus
Dinah Arifulla, opetusneuvos, Opetushallitus  

  • osaamisen hankkiminen ja osoittaminen
  • lääkehoidon osaaminen lähihoitajan vastuualueella
  • suorittaako tutkinto vai tutkinnon osa

10:30-10:45 Tauko

Ajankohtaista opetuksessa

10:45-11:00 Hotuksen injektion anto -suositus
Tiia Saastamoinen, sh, TtT, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

11:00-11:15 Lääkehoitopassi osaamisen osoittamisessa
Sanna Ojala, TtM, leikkaus-anestesiasairaanhoitaja, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

11:15-11:30 Lääkehoidon opettaminen S2-opiskelijoille ja oppimisvaikeuksista kärsiville
Hanna Aho, S2-lehtori, S2-opetuksen koordinoija, Kielibuusti-hankkeen yhteyshenkilö, Terveyden osaamisalue, Metropolia Ammattikorkeakoulu

11:30-11:45 Rokotusosaaminen, mitä rokottajan tulee osata?
Anne Nikula, TtT, tuntiopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu

11:45-12:00 Farmaseutiksi Avoimen väylää
Krista Laine, proviisori, TtK, FaT, opetuksen kehittämisestä vastaava yliopistonlehtori, farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto

12:00-12:05 Foorumin päätössanat
Katri Melto-Ojalainen

Ohjelman suunnittelu: Lääkeinformaatioverkoston nimeämä työryhmä

Ohjelma jatkuu foorumin jälkeen lounaalla, Farmasian Päivien näyttelyssä ja vapaavalintaisilla luennoilla. Tutustu iltapäivän ohjelmaan täältä.

Ilmoittautumaan PÄÄSET TÄSTÄ