Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Kohderyhmä: koulutus on suunniteltu sairaanhoitajille, jotka toteuttavat i.v.-lääkintää ja nestehoitoa. Erityisesti se sopii heille, jotka tarvitsevat tukea ja rutiinia näihin lääkelaskuihin.
Tavoite: verkkokurssin suoritettuasi hallitset i.v.-lääkintään ja nestehoitoon liittyvät peruslaskut sekä haasteellisemmat laskutyypit, kuten moolilaskut ja tiputuslaskut.
Opetusmenetelmät: Verkkokoulutus (2 h). Koulutus sisältää verkkoluentoja ja niihin liittyviä laskutehtäviä.
LUENTOJEN AIHEET

Johdanto

•    koulutuksen tavoitteet, sisältö ja suoritusohjeet

Luento 1. Yksiköt ja kaavat

•    lääkelaskennassa käytetyt yksiköt
•    kaavojen käyttö apuna laskemisessa, eri tavat laskemiseen

Luento 2. Laskuesimerkit ratkaisuineen

•    esimerkkejä mm. prosentti-, laimennus- ja moolilaskuista
•    haasteelliseksi todetut laskuesimerkit käydään vaihe vaiheelta läpi
•    infuusiolaskut ja laskut painokiloa kohden

 
Koulutuksen sisältö on tuotettu 2/2017.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa Marikki Peltoniemi marikki.peltoniemi@fok.fi

Jos osallistuminen perutaan verkkokoulutuksen avauduttua, osallistumismaksua ei palauteta.
Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä jokaisen kuun ryhmään: katso verkkokoulutuksen päivämäärät -välilehti.

Koulutuksen suorittaminen

Verkko-oppimisympäristö on auki opiskelijoille: katso verkkokoulutuksen päivämäärät -välilehti.
Kaikki pakolliset tehtävät tulee olla suoritettuna määräaikaan mennessä: katso verkkokoulutusten päivämäärät -välilehti.

Seuraava päivä on varattu tehtävien tarkistamiseen FOK:ssa.

Todistuksen tulostaminen

Todistuksen voi tallentaa tai tulostaa oppimisympäristössä: katso verkkokoulutusten päivämäärät -välilehti.

Todistuksen saamisen edellytyksenä on, että kaikki pakolliset tehtävät on suoritettu määräaikaan mennessä. Jälkikäteen toimitetuista todistuksista peritään 15 euron toimistomaksu (+alv 24%).

 


Toiminnallemme on myönnetty ISO 9001:2008 sertifikaatti. Copyright © Farmasian oppimiskeskus