Uutiskuva

06. toukokuuta 2021|13:15

Tietosuojakoulutukset apteekin henkilöstölle

Apteekin tietosuojakäytäntöjen toteutumisen kannalta henkilöstön jatkuva kouluttaminen on avainasia

Jaa

FOK on tuottanut uudet tietosuojakoulutukset apteekin farmaseuttiselle ja tekniselle henkilökunnalle. Verkkokoulutukset tarjoavat päivitetyn perustietopaketin tietosuojasta niin asiakastiedon kuin henkilöstön omien tietojen näkökulmasta.

Koulutuksissa on huomioitu sekä farmaseuttisen että teknisen henkilökunnan työn erityispiirteet ja tietosuojaa käsitellään työn edellyttämässä laajuudessa. Koulutus sisältää luentoja ja oppimistehtäviä. Sen suoritusaika on 5-6 h ja on opiskelijan käytössä kuusi viikkoa sen ostohetkestä.

UUSI! Tietosuoja apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle

Verkkokoulutus, joka auttaa tunnistamaan tietosuojan kannalta keskeiset toiminnot ja auttaa toimimaan farmaseuttisissa työtehtävissä tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

UUSI! Tietosuoja apteekin tekniselle henkilöstölle

Tekniselle henkilöstölle suunnatussa verkkokoulutuksessa käsitellään apteekin tietosuojaa paitsi yleisellä tasolla myös teknisen henkilöstön työtehtäviin liittyen apteekin etäasiakaspalvelussa ja laskutuksessa.

Verkkokoulutusten lisäksi voitte hyödyntää tietosuojatenttejämme farmaseuttiselle ja tekniselle henkilöstölle osaamisen ja kouluttamisen tarpeen arvioinnissa.

Jaa