Uutiskuva

23. toukokuuta 2024|10:38

Ylimääräinen koulutusvähennys poistumassa yrityksiltä verotuksessa

Hallituksen kehysriihessä (16.4.2024) on tehty päätös työnantajien ylimääräisen koulutusvähennyksen poistamisesta verotuksessa.

Jaa

Yritykset ovat voineet tehdä ylimääräisen koulutusvähennyksen, joka on ollut puolet koulutuspäivien laskennallisista palkkakustannuksista. Vähennyksen on voinut tehdä enintään kolmelta kouutuspäivältä/työntekijä.

Vähennyksen edellytyksenä on ollut, että yrityksellä on ollut vuoden alussa laadittuna koulutussuunnitelma, johon koulutukset ovat perustuneet. Vähennyksen on voinut tehdä maksullisten ja maksuttomien koulutusten ajalta, mikäli koulutus on ollut palkallista työaikaa.

Vähennysoikeus poistuu, koska sillä ei ole saavutettu sille asetettuja tavoitteita. Myös aikuiskoulutustuki on poistumassa jas sen sijaan on varattu 10 miljoonaa euroa korvaavaan malliin kriittisille aloille.

Lue lisää julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028. 

Jaa