Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Tietoja
Kohderyhmä: Apteekkien farmaseuttinen henkilökunta
Osaamistavoitteet: Koulutukset perehdyttävät lääkitys- ja potilasturvallisuuden perusteisiin ja käsitteisiin apteekkityön näkökulmasta. Samalla luodaan pohjaa HaiPron käyttöönotolle ja tarjotaan työkaluja ja toimintamalleja raportointijärjestelmän avulla kerättävän tiedon hyödyntämisestä apteekin lääkitysturvallisuustyön kehittämiseksi. Lääkitysturvallisuusvastaaville suunnatut koulutukset perehdyttävät osallistujan myös lääkehoitosuunnitelmiin, lääkitysturvallisuuden itsearviointiin sekä erilaisiin työkaluihin lääkitysturvallisuustyön tukena.

 

Apteekkien lääkitysturvallisuusosaaminen

Apteekin koko henkilöstö on keskeisessä roolissa asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Olemme Farmasian oppimiskeskuksella tuottaneet koulutussarjan apteekkien lääkitysturvallisuustyön käynnistämiseen ja tukemiseen. Koulutukset on tuotettu yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa ja ne ovat osa valtakunnallista apteekkien lääkitysturvallisuusprojektia, jossa mm. haittatapahtumien raportointijärjestelmä, HaiPro, tuodaan osaksi apteekkien toimintaa.

 

             

 

Saatavilla olevat koulutukset ja niiden lisätiedot löydät alta. Jokainen koulutus laskutetaan aina omanaan ilmoittautumisen jälkeen. Verkkokoulutuksissa suoritusaika on 6 viikkoa ja webinaaritallenteissa yksi viikko ilmoittautumishetkestä.
 
Olen osa lääkitysturvallisuutta

Apteekin koko farmaseuttiselle henkilöstölle tarkoitettu koulutus, joka perehdyttää käytännönläheisesti potilas- ja lääkitysturvallisuuskulttuuriin ja -työhön. Tutustut yleisellä tasolla HaiPro-järjestelmän hyödyntämiseen lääkitysriskien raportoinnissa ja lääkitysturvallisuustyön laadun kehittämisen tukena. Lisäksi käsitellään mm. apteekin lääkitysturvallisuutta tyypillisimpien toimintojen näkökulmasta.

Tutustu verkkokoulutuksen ohjelmaan tästä 

 

Riskilääkkeiden tunnistaminen

Verkkokoulutus, joka perehdyttää riskilääkkeen määritelmiin sekä opettaa tunnistamaan riskilääkkeitä omassa työympäristössä. Koulutuksen suoritettuasi ymmärrät riskilääkkeiden tunnistamisen merkityksen haittatapahtumien ehkäisyssä sekä potilaan lääkehoitoa arvioitaessa.

Tutustu verkkokoulutuksen ohjelmaan tästä 

 

Kehitän lääkitysturvallisuutta

Verkkokoulutus, antaa malleja ja työkaluja oman organisaation toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Käsittelemme lääkitysturvallisuutta apteekin sisäisten toimintojen, kuten reseptitoimituksen ja itsehoidon lääkeneuvonnan, näkökulmasta sekä myös osana potilaan turvallista hoitopolkua. Lisäksi opit johtamisesta osana apteekin lääkitysturvallisuustyötä.

Tutustu verkkokoulutuksen ohjelmaan tästä.
 

Innostava lääkitysturvallisuustyö -yhteistyöwebinaaritallenne

Webinaaritallenne apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville ja -tiimeille! Tule kuulemaan miten muualla lääkitysturvallisuustyötä johdetaan ja kehitetään. Lisäksi kuulet rajat ylittävän ilmoittamisen tueksi potilaan hoitopolusta ja lääkitysturvallisuudesta hoivayksikössä sekä sote-sektorin toiveista alkavalle yhteistyölle. 

Tutustu webinaaritallenteen ohjelmaan tästä

 

 

Lisätietoja:

Lisätietoja sisältöihin liittyvissä kysymyksissä antaa koulutuspäällikkö Anna Salonen, anna.salonen@fok.fi
Ilmoittautumisiin ja laskutuksiin liittyvissä kysymyksissä, olethan yhteydessä oppimiskeskus@fok.fi