Tapahtuman tiedot
Ilmoittaudu
Tarkista tiedot ja vahvista
Ohjelma
Kohderyhmä: Ikääntyneiden asiakkaiden kanssa työskentelevät lähi- ja sairaanhoitajat.
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä, miten elimistön ikääntyminen vaikuttaa lääkitykseen ja mihin asioihin erityisesti iäkkäiden lääkehoidossa tulee kiinnittää huomiota. Koulutus lisää ymmärrystä siitä, millaiset oireet iäkkäällä potilaalla voivat johtua lääkkeistä ja mitkä lääkkeet ja lääkeaineryhmät ovat erityisen ongelmallisia iäkkäille. Tavoitteena on tukea lähi- ja sairaanhoitajien keskeistä lääkehoito-osaamista käytännön vinkkien, tietolähteiden ja konkreettisten esimerkkien avulla.
Opetusmenetelmät: Verkkokoulutus (4h), koulutus koostuu verkkoluennoista, case-esimerkeistä, tehtävistä ja tentistä. Koulutus on käytettävissä 6 viikkoa ilmoittautumishetkestä.
KOULUTUKSESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET

Ikääntyminen ja lääkehoidot

  • johdanto geriatrisen lääkehoidon verkkokoulutukseen
  • ikääntymismuutokset ja niiden vaikutus lääkehoitojen toteuttamiseen
  • iäkkään lääkehoitojen erityispiirteitä

Ongelmalliset lääkkeet

  • yleisiä iäkkäille lääkehaittoja ja lääkehaittatapahtumia aihauttavia käyttösuositusten mukaisia lääkeryhmiä
  • iäkkäille riskialttiita lääkeaineryhmiä
  • itsehoitolääkkeet, vitamiinit, hivenaineet ja ravintovalmisteet
  • lääkeaineiden tunnistaminen, käytännön ohjeet

Lääkehaitat ja lääkehoidon riskit -ratkaisuja

  • yleisimmät lääkehaitat, haittakuorman ja riskien arviointi
  • lääkehoidon erityiskysymyksiä - nielemisvaikeudet
  • lääkehoidon moniammatillinen arviointi

CASE-esimerkki: potilastapauskuvaus

Koulutuksen sisältö on tuotettu 12/2017.

Lisätietoja: oppimiskeskus@fok.fi

Ilmoittautuminen

Verkkokoulutus alkaa heti ilmoittautumisen jälkeen ja on käytettävissäsi 6 viikkoa ilmoittautumishetkestä. Järjestelmä lähettää automaattisesti tilausvahvistuksen sähköpostiisi, jonka mukana tulevat kirjautumistunnukset verkko-oppimisympäristöön.

Ilmoittautuminen on sitova, koulutusta ei voi perua ilmoittautumisen jälkeen

Todistuksen tulostaminen

Todistuksen voi tallentaa tai tulostaa oppimisympäristössä heti, kun kaikki tehtävät on suoritettu. Todistus on tulostettava verkkokoulutuksen voimassaoloaikana (6 viikon sisällä). Jälkikäteen toimitusta todistuksesta peritään 15 € toimistomaksu (+ alv 24%).

Muutokset mahdollisia.

Toiminnallemme on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti.

Copyright © Farmasian oppimiskeskus ry