Uutiskuva

22. syyskuuta 2023|09:56

Mitkä ovat apteekkinne ydinosaamisalueita?

Apteekin henkilökunnan osaamista tulisi tarkastella myös apteekin toiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta. Mitä osaamista meillä on, mitä meidän tulisi hankkia lisää?

Jaa

Yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittistä osaamista tulee ylläpitää jatkuvasti ja varmistaa, että riittävän monella työntekijällä on tarvittava osaaminen, jotta yritys ei ole yhden työntekijän varassa. Tavoitteellinen koulutussuunnittelu, koulutukset, sisäinen mentorointi ja säännölliset kehityskeskustelut ovat yleensä tärkeässä roolissa osaamisen varmistamisessa.

Mitä pienemmät henkilökuntaresurssit ovat, sitä tärkeämpää on, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen. Tällöin asiakaspalvelu on sujuvaa, työntekijät osaavat arvioida asiakkaan neuvonnan tarpeen ja kaikilla on riittävä osaaminen haastavampiinkin tilanteisiin ja lääkeneuvontaan. Kyvykkyyden tunne tukee työhyvinvointia, eikä aikaa kulu asiakkaiden asioiden pitkään pohdintaan.

Tänä päivänä yhä useammin esimerkiksi annosjakelukilpailutuksissa edellytetään, että apteekissa on lääkehoidon arviointiosaamista (LHA) tai lääkehoidon kokonaisarviointiosaamista (LHKA). Mikäli annosjakelupalvelun tarjoaminen kuuluu apteekin ydinliiketoimintaan, kannattaa LHA-opinnot aloittaa ajoissa, jotta asiantuntijuuden ehtii hankkimaan ennen kilpailutuksia. Opinnot ja potilastapausten tekeminen asiantuntijuuden hakemiseksi vievät keskimäärin noin vuoden.

LHA-asiantuntijuus hyödyttää lisäksi apteekin asiakasta jokapäiväisissä kohtaamisissa, koska apteekissa kliinisen farmasian ydinosaamista ovat asiakkaan lääkitysongelmien tunnistaminen ja vaikuttavan lääkeneuvonnan antaminen. Osaava lääkeneuvonta vahvistaa apteekkien asemaa hyvinvointialueilla.

Tutustu tästä LHA-opintoihin FOKIssa.

LHA-oppimisympäristö antaa mahdollisuuden palata aikaisempiin verkkokoulutuksiin opintojen ajan. Oppimisympäristössä verkkokoulutukset tarjotaan -30 % alennuksella ja oppimisympäristö on käytössä 18 kuukautta.

Jaa