Farmasian oppimiskeskus

Farmasian oppimiskeskus ry on koulutusta ja elinikäistä oppimista palveleva yhdistys, jonka jäseniä ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääke- ja terveyshuolto ry, Lääketeollisuus ry, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Yliopiston Apteekki ja Åbo Akademi.

Tavoitteenamme on tukea lääkealan henkilöstön ammatillista kehittymistä ja moniammatillista yhteistyötä. Tarjoamme verkkokoulutusta, webinaareja ja lähiopetusta sekä järjestämme vuosittain lääkealan suurimman tapahtuman Farmasian Päivät.