Farmasian oppimiskeskus

Farmasian oppimiskeskus on yleishyödyllinen yhteisö, jonka taustalla ovat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi, Fimea, Yliopiston Apteekki, Apteekkitavaratukkukauppiaat, Lääketeollisuus ry, Suomen Farmasialiitto ja Suomen Apteekkariliitto. Oppimiskeskuksen tavoitteena on tukea lääkealan henkilöstön ammatillista kehittymistä. Järjestämme Farmasian Päivien lisäksi vuosittain noin 40 kurssia sekä tuotamme ammatillista oppimateriaalia.

Farmasian oppimiskeskuksen strategia 2020