Farmasian oppimiskeskus ry

Farmasian oppimiskeskus ry on koulutusta ja elinikäistä oppimista palveleva yhdistys, jonka jäseniä ovat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi, Fimea, Yliopiston Apteekki,Lääke- ja terveyshuolto ry, Lääketeollisuus ry, Suomen Farmasialiitto ja Suomen Apteekkariliitto. Tavoitteenamme on tukea lääkealan henkilöstön ammatillista kehittymistä. Tarjoamme verkkokoulutusta, webinaareja ja lähiopetusta sekä järjestämme vuosittain lääkealan suurimman tapahtuman,  Farmasian Päivät.