Hallitus

Farmasian oppimiskeskus ry:n jäsenet ovat edustettuina sen hallituksessa

Apteekkitavaratukkukauppiaat 
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääketeollisuus ry. 
Suomen Apteekkariliitto 
Suomen Farmasialiitto 
Yliopiston Apteekki 
Åbo Akademi