Hallitus

Farmasian oppimiskeskus ry:n jäsenet ovat edustettuina sen hallituksessa

Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääke- ja terveyshuolto ry
Lääketeollisuus ry
Suomen Apteekkariliitto 
Suomen Farmasialiitto 
Yliopiston Apteekki 
Åbo Akademi